Samen zorgen voor minder CO2

Duurzaamheid - Bewust personeel

Duurzaamheid

Samen met onze medewerkers streven we naar een proactieve benadering van energiebesparing, waarbij elke medewerker een actieve rol speelt bij het identificeren en implementeren van energiebesparende maatregelen. Dit kan het uitschakelen van verlichting in onbezette ruimtes zijn, het optimaliseren van verlichtingsniveaus en het melden van energieverspilling of inefficiënties. Door onze medewerkers te betrekken streven we ernaar een cultuur van verantwoordelijkheid en verantwoording ten opzichte van duurzaamheid te creëren.

Interne communicatie

Via ons intranet houden wij ons personeel op de hoogte van de duurzaamheidsacties die uitstaan en maken we ze bewust van de acties die zij zelf kunnen ondernemen om duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering verder te vergroten. Zo hopen we ook intrinsieke motivatie te bewerkstelligen en duurzaamheid een way of life wordt.