Samen zorgen voor minder CO2

Herculan CO2 prestatieladder

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland wat Herculan helpt bij het reduceren van CO2 en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

Herculan wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI). We hebben hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

Meer informatie? Ga naar www.SKAO.nl

Downloads