Herculan CO² prestatieladder

Samen zorgen voor minder CO²

Wat is de CO²-Prestatieladder?
De CO²-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland wat Herculan helpt bij het reduceren van CO² en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO²-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

Herculan wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI). We hebben hierdoor gegarandeerd een werkend CO-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

Meer informatie? Ga naar www.SKAO.nl

Downloads